Als je nieuwsberichten over de zorg leest zal het merendeel gaan over het tekort aan personeel in de zorgsector. Al meerdere jaren is er een te kort aan personeel in de zorg. Er wordt van alles aan gedaan maar nog steeds is er niet genoeg aanbod.

De vergrijzing neemt ieder jaar toe waardoor de vraag naar extra personeel ook toeneemt. Vooral in verpleeghuizen stijgt het aantal bewoners waardoor er steeds meer banen bij komen om voor hun te zorgen. Ook voor wijkverpleging is er een grote vraag naar personeel. Door vergrijzing is er veel vraag naar woningen in verpleeghuizen maar omdat er geen plek is wordt er gevraagd langer thuis te wonen waar dus meer wijkverpleegkundigen nodig zijn. Door de gaten in de werkroosters betekent dit dat huidige personeel extra diensten moeten draaien en harder moeten werken. Iets wat veel mensen ook uit de zorgsector verjaagd.

Openstaande vacatures

Dit jaar alleen al is het aantal openstaande vacatures met 80 procent gestegen. Elke maand was er in ziekenhuizen, verpleeghuizen en thuiszorginstelling een tekort van 10.000 medewerkers terwijl dat vorig jaar 5400 personeelsleden per maand waren.

Door de berichtgeving over problemen in de zorg willen steeds minder mensen in de zorg werken. Dit is zorgwekkend omdat er juist meer vraag naar is. Het imago van de zorgsector moet dus omhoog en het moet een stuk aantrekkelijker zijn om in de zorg te werken. De onnodige regels moeten verdwijnen aangezien het niet meer op deze manier kan. Als iemand iets te drinken wilt moet dit al aangegeven worden in de administratie. Dit kost veel tijd wat juist op andere momenten nodig is.   Ook moeten de lonen aanzienlijk verhoogd worden om het interessant te maken voor studenten om deze sector te kiezen of om huidig personeel te behouden.

Op 17 november van dit jaar heeft het kabinet besloten om 30 miljoen euro extra vrij te maken om de personeelstekorten aan te pakken. Met dit bedrag zullen opleidingsprojecten een extra boost krijgen en helpt bij de instroom en om- en bijscholing van medewerkers in de zorg.

Leave a Reply